В єдності - сила народу

Народний часопис турківщини

ПРО ПЕНСІЇ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ

Дата: 03.12.2019 Кометарі: 0

У продовження теми призначення пенсій за віком, сьогодні хочемо поговорити про пенсійне забезпечення державних службовців. Законодавець для них передбачив дещо інший порядок виходу на заслужений відпочинок. І знову, враховуючи звернення, що надходять до Турківської РДА, ми звернулися за коментарем до начальника Турківського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ у Львівській області Олени Юсипович (на фото)

Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» .

Однак, згідно з пунктами 10 і 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу», який набрав чинності з 01.05.2016,  на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу» (далі – Закон) мають право особи, які на день набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р.  № 889-VIII:

– мають не менше як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону та актами Кабінету Міністрів України;

– займають посади державної служби, мають не менше як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону та актами Кабінету Міністрів України.

Пенсії відповідно до Закону №  889-VIII  у порядку, визначеному для осіб, які мають не менше як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців (стаття 37 Закону № 3723-ХІІ) призначаються особам, які:

1. досягли пенсійного віку;

2. мають страховий стаж: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років;

3. не призначали пенсію відповідно до старого Закону України № 3723-ХІІ;

4. на день набрання чинності Законом № 889-VIII  займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених ст.25 Закону № 3723-ХІІ та актами Кабінету Міністрів України, або на день набрання чинності Законом № 889-VIII  мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених ст. 25 Закону № 3723-12 та актами Кабінету Міністрів України, незалежно від факту роботи на державній службі станом на 1 травня 2016 року.

Право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону  мають:

– чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» .

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При цьому:

– посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї, у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби);

– розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією, незалежно від наявності перерв, починаючи з 1 травня 2016 року. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. За бажанням особи, неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні;

– у разі коли в осіб, зазначених в пункті 2 цього Порядку, станом на дату звернення немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією, починаючи з 1 травня 2016 р., середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат за наявні місяці роботи, починаючи з 1 травня 2016 р., на кількість таких місяців. За бажанням особи, неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні.

– матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць (н-д допомога на оздоровлення при відпустці), враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

За бажанням осіб, які мають не менше як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, розмір зазначених вищенаведених  виплат визначається в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 року, за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.

У разі ліквідації державного органу, пунктом 6 Порядку 622 передбачено, що довідку видає орган, який є правонаступником, а в разі його відсутності чи перейменування (відсутності) посад, у тому числі відсутності відповідних посад державної служби, довідка видається у порядку, встановленому Мінсоцполітики, за погодженням із Нацдержслужбою.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 10.05.2017 №750 затверджено Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) посад (далі – Порядок 750).

Відповідно до цього Порядку, для надання довідок для призначення пенсії враховуються:

1) Посадовий оклад і надбавка за ранг – в розмірах, чинних на день звернення за призначенням пенсії працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи та займаною посадою на державній службі, до яких прирівнюються посади працівників ліквідованих державних органів (згідно з додатком 1 та 2 Порядку 750);

2) надбавка за вислугу років – на рівні 3 відсотків посадового окладу за прирівняною посадою державної служби за кожний календарний рік стажу державної служби на час призначення пенсії, але не більше ніж 50 відсотків посадового окладу;

3) премія – в розмірі 10 відсотків посадового окладу за прирівняною посадою державної служби;

4) грошова допомога, що надається до щорічної основної оплачуваної відпустки державним службовцям, – у розмірі 1/12 сум розмірів посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, премії, визначених відповідно до підпунктів 1-3;

У разі відсутності, або перейменування (відсутності) у державному органі посади, що була останньою, яку особа займала на державній службі, її посада визначається цим органом згідно з додатком 1 Порядку 750.

Якщо  державний  орган  перебуває  на  стадії  ліквідації,  довідку видає ліквідаційна комісія.

 У всіх випадках заробітна плата для призначення пенсії державного службовця враховується в межах установленої законом на день призначення пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Державний службовець, звільнений з державної служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, пов’язане з корупцією, позбавляється права на одержання пенсії відповідно до Закону. У таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах.

Пенсія, призначена відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу» , у період роботи на посадах державної служби в державних органах, визначених Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених Законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» .

Після звільнення з посади державного службовця виплата пенсії поновлюється в розмірі, визначеному Законом  № 889-VIII.

 Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

При визначенні права особи на призначення пенсії за Законом № 889-VIII  за записами трудової книжки (в необхідних випадках із долученням інших документів), встановлюється відповідність займаної особою посади, посадам, визначеним в статті 25 Закону №  3723-ХІІ.

Основним критерієм, який визначає підстави для зарахування того чи іншого періоду роботи особи на посаді державного службовця до стажу, який дає право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723-ХІІ, є встановлення за займаною посадою, відповідного рангу.

Пенсії по інвалідності, та у разі втрати годувальника, а також пенсії державним службовцям, які не мають права на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону  № 3723-ХІІ, призначаються за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, як передбачено статтею 90 Закону № 889-VIII.

Приклад 1. За призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 звернувся гр. К., який з 16 травня 2004 р. працює на посаді сільського голови.

Зважаючи на те, що з 1 травня 2016р. обіймана особою посада не віднесена до посад державної служби, тобто на момент набрання чинності Законом №889 особа не обіймала посади державної служби в державному органі, в призначенні пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 відмовлено.

Приклад 2. У серпні п.р. за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 звернувся гр. Ж. За записами в трудовій книжці особа, працювала на державній службі в період з 20 червня 2009 до 18 серпня п.р., тобто набула 10 років стажу державної служби на 20 червня 2019 р.

Пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону №889 надано право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону №3723 державним службовцям, які на день набрання чинності цим Законом (1 травня 2016 р.) обіймали посади державної служби та мали не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби.

Зважаючи на те, що на 1 травня 2016 р. гр.Ж. не мав 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, право на пенсію відповідно до ст.37 Закону №3723 в нього відсутнє.

Приклад 3. У вересні п. р. за призначенням пенсії державного службовця звернувся гр. С. За записами в трудовій книжці особа, в період з 28 лютого 1993 до 22 травня 2016 працювала на посаді головного спеціаліста ПФУ, тобто має понад 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, що дає їй право на призначення пенсії за ст. 37 Закону № 3723.

Ураховуючи те, що особа має понад 20 років роботи на посаді державного службовця та на момент звернення за призначенням пенсії не працює на посаді державної служби, розмір виплат, крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, може бути визначено на її бажання:

 – або у середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, тобто за серпень 2019 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі;

 – або за травень 2016 р. як за повний місяць.

Світлана БАГАН,

головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наша газета у PDF

Турка з висоти пташиного польоту


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/boykivsh/boykivshchina.info/www/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44

Ми у Facebook

Facebook Pagelike Widget

Шукати на сайті

Архіви