В єдності - сила народу

Народний часопис турківщини

У ЛЮТОМУ КНП «ТУРКІВСЬКА ЦРЛ» МОЖЕ БУТИ З ДИРЕКТОРОМ

Дата: 03.01.2020 Кометарі: 0

Наприкінці минулого тижня відбулося перше засідання конкурсної комісії з обрання директора КНП «Турківська ЦРЛ», яка була затверджена сесією районної ради. А в понеділок, 30 грудня, оголошення про проведення конкурсу опубліковано на сайті районної ради. В ньому в деталях прописано основні напрямки діяльності закладу та основні завдання, що стоять перед ним. Втім, це мало цікавитиме претендентів на зайняття цієї посади, зрештою, як і широкий загал людей.

Ми ж хочемо звернути увагу на те, які вимоги ставляться до майбутнього директора. Так в оголошенні прописано, що він повинен знати Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію і особливості структури медичного закладу; податкове та екологічне законодавство; орієнтуватися у перспективах вітчизняних та світових тенденцій, технологічного, економічного та соціального розвитку галузі охорони здоров’я; розуміти можливості ефективного використання виробничих потужностей наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або зміни; добре орієнтуватися в підборі кадрів, у підготовці бізнес-планів, у порядку укладання і виконання господарських і фінансових договорів; володіти ситуацією в галузі управління; мати навики спілкування та ведення переговорів; вміти співпрацювати із засобами масової інформації. Словом, бути освіченим, комунікабельним та фаховим.

В оголошенні прописано також кваліфікаційні вимоги до претендента. Зокрема він має мати вищу освіту ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності  галузі знань – «управління та адміністрування» або «публічне управління та адміністрування», або «право», або «соціальні та поведінкові науки», або «гуманітарні науки», або «охорона здоров’я» та спеціалізацію «організація  і управління охорони здоров’я».

Претендент має мати не менше 5 років стажу на керівних посадах.

Визначено також і умови оплати праці директора. Окрім посадового окладу, він може отримувати надбавки за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах, за вислугу років, за високе досягнення у праці, почесне звання, науковий ступінь тощо, премії, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу (вона встановлюється відповідно до положення про преміювання, за погодженням з уповноваженим органом управління, наразі таким є районна рада). Також може отримувати допомогу на оздоровлення, в розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки та матеріальну допомогу , в сумі не більше, ніж один посадовий оклад, раз на рік. Все це в межах фонду оплати праці.

Для участі в конкурсі особа подає особисто, або надсилає поштою конкурсній комісії такі документи: копію паспорта громадянина України; письмову заяву про участь у конкурсі, із зазначенням основних мотивів для зайняття посади; резюме у довільній формі; автобіографію; копію документа чи документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи; згоду на обробку персональних даних; конкурсну пропозицію, обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту – в паперовій та електронній формі; довідку МВС про відсутність судимості; медичні довідки про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я; попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду; заяву про відсутність в діях особи конфлікту інтересів; підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Усі документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетенції і репутації. Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Важливим є й те, що конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на близьку та середньострокову перспективи, заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних, фінансових показників; пропозицію щодо залучення інвестицій для розвитку.

Документи для участі в конкурсі приймаються  в робочі дні тижня упродовж 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення ( до 17 год 24.01.2020 включно). за адресою: 82500, Львівська обл., м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62, приймальня Турківської районної ради.

Конкурс відбудеться 30 січня 2020 року, у кабінеті заступника голови Турківської районної ради.

За довідками можна звертатися за телефонами – (03269) 3-12-93, 3-13-00. Контактні особи – Василь Костишак, заступник голови районної ради, голова конкурсної комісії та Микола Лило – юрист Турківської районної ради.

Василь Васильків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наша газета у PDF

Турка з висоти пташиного польоту


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/boykivsh/boykivshchina.info/www/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44

Ми у Facebook

Facebook Pagelike Widget

Шукати на сайті

Архіви